قم و اهل آن در روایات
بى ‏تردید از دیدگاه اسلام، شهر مذهبى قم از مكانهاى مقدس به شمار مى ‏رود و از احادیث در این زمینه آن قدر فراوان است كه مى‏ توان ادعاى تواتر معنوى بر قداست قم نمود. نه تنها امروز بلكه از عصر امامان علیهم السلام این شهر مركز پرورش عالمان دین و ارادتمندان به اهل بیت علیه السلام بوده است كه هنوز قبور معدودى از آنها برجامانده و روایات نیز به روشنى،این موضوع را اثبات مى ‏كند. بر آن شدیم جهت آشنایى بیشتر با شهر قم و اهل آن،روایاتى كه در این خصوص رسیده گردآورى و بدون توضیح تقدیم خوانندگان نماییم.

در پایان، راویان بى ‏واسطه قمى را همراه با معصومى كه از او روایت نقل كرده ‏اند،نام مى‏ بریم كه فراوانى آنها گواه دیگرى بر شرافت اهل قم است.

1- امام هادى (ع): «انما سمى قم به لانه لما وصلت السفینة الیه فى طوفان نوح (ع) قامت... و هو قطعة من بیت المقدس.» علت نامگذارى قم به «قم‏» این است كه وقتى در طوفان نوح،كشتى به آنجا رسید ایستاد... و آن محل،قطعه ‏اى از بیت المقدس است.

2- ابوصلت هروى مى ‏گوید:نزد حضرت رضا (ع) بودم كه گروهى از اهل قم خدمت امام رسیده سلام كردند و حضرت پس از جواب سلام، آنان را نزد خود خواند و فرمود:«مرحبا بكم و اهلا فانتم شیعتنا فسیاتى علیكم یوم تزورون فیه تربتى بطوس.» خوش آمدید،شما شیعیان حقیقى ما هستید. به زودى روزى فرا مى ‏رسد كه آرامگاه من را در طوس زیارت مى ‏كنید.

3- امام موسى بن جعفر (ع): «قم عش آل محمد و ماوى شیعتهم.» قم آشیانه آل محمد و جایگاه شیعیان آل محمد است.

4- امام صادق (ع): «ان الله... احتج‏ببلدة- قم على سایر البلاد و باهلها على جمیع اهل المشرق و المغرب من الجن و الانس و لم یدع الله قم و اهله مستضعفا بل وفقهم و ایدهم.» خداوند شهر قم را حجت‏بر سائر سرزمینها قرار داد و به وسیله مردم قم بر تمام اهل مشرق و مغرب از جن و انس حجت تمام كرد.خداوند قم و اهل آن را مستضعف نخوانده است‏بلكه ایشان را موفق و تایید نموده است.

5- امام رضا (ع): «لقد همت ان اجعل اهل قم شعارى و دثارى.» مى ‏خواهم اهل قم را لباس زیر و روى خود قرار دهم.

6- امام هادى (ع): «اهل قم و اهل آبة مغفور لهم لزیارتهم لجدى على بن موسى الرضا (ع) بطوس.» گناهان اهل قم و آوه بخشیده شده زیرا جدم حضرت امام رضا (ع) را در طوس زیارت مى ‏كنند.

7- امام صادق (ع): ان اهل قم مغفور لهم‏»

8- امام صادق (ع): «نعم الموضع قم للخائف الطائف‏» قم براى آنكه از ترس از جایى به جاى دیگر مى‏رود،خوب مكانى است.

9- در روایات آمده است: «ان رسول الله (ص) لما اسرى به راس ابلیس باركا بهذه البقعة،فقال له:قم یا ملعون! فسمیت‏بذلك‏» هنگامى كه پیامبر اكرم (ص) به معراج رفت، شیطان را دید كه روى قطعه زمینى نشسته. حضرت به او فرمود: قم(بلند شو) اى ملعون! به همین دلیل این شهر «قم‏» نامیده شد.

10- امام صادق (ع): «تربة قم مقدسة و اهلها منا و نحن منهم لا یریدهم جبار بسوء الا عجلت عقوبته نار جهنم!» خاك قم،مقدس است. اهل آن از ما و ما از آنها هستیم. هیچ ستمگرى قصد بدى نسبت‏به آنان نمى ‏كند، مگر این كه عذاب او-كه همان آتش جهنم است-به زودى فرا مى ‏رسد.

11- امام صادق (ع): «ان الله اختار من جمیع البلاد، كوفة و قم و تفلیس.» خداوند از میان تمام شهرها كوفه،قم و تفلیس را برگزید.

12- امام كاظم (ع): «رجل من اهل قم یدعو الناس الى الحق. یجتمع معه قوم كزبر الحدید لا تزلهم الریاح العواصف و لا یملون من الحرب و لا یجنبون و على الله یتوكلون و العاقبة للمتقین.» مردى از اهل قم، مردم را به حق دعوت مى‏ كند، گروهى مانند پاره‏ هاى آهن، اطراف او جمع مى‏ شوند( و از او حمایت مى ‏نمایند.) تندبادهاى حوادث آنها را تكان نمى ‏دهد، از جنگ خسته نمى ‏شوند و از آن هراسى ندارند و بر خدا توكل مى‏كنند و عاقبت‏براى پرهیزكاران است.

13- امام صادق (ع): «ما اراد احد بقم و اهله سوءا الا اذله الله و ابعده من رحمته‏» كسى نسبت‏ به قم قصد بد نمى ‏كند، مگر این كه خداوند او را خوار و از رحمتش دور مى ‏گرداند.

14- از امامان علیهم السلام روایت‏ شده: «لو لا القمیون لضاع الدین.» اگر قمى ‏ها نبودند،دین از بین مى‏ رفت.

15- امام صادق (ع): «ان لله حرما و هو مكة،الا ان لرسول الله حرما و هو المدینة،الا و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الكوفة،الا و ان قم الكوفة الصغیرة.الا ان للجن ثمانى ابواب ثلاثة منها الى قم تقبض فیها امراة من ولدى اسمها فاطمة بنت موسى و تدخل بشفاعتها شیعتى الجنة باجمعهم.» خداوند حرمى دارد و آن مكه است،آگاه باشید رسول خدا (ص) حرمى دارد و آن مدینه است، آگاه باشید امیر المؤمنین (ع) حرمى دارد و آن كوفه است. آگاه باشید كه قم كوفه كوچك است. آگاه باشید كه بهشت هشت در دارد كه سه باب از آنها براى اهل قم است.بانویى از فرزندانم به نام فاطمه دختر موسى (ع) در آنجا وفات مى‏ نماید و با شفاعت او تمام شیعیانم وارد بهشت مى‏ شوند.

16- امام رضا (ع): «ان للجنة ثمانیة ابواب و لاهل قم واحد منها فطوبى لهم ثم طوبى لهم ثم طوبى لهم.» بهشت هشت در دارد و یكى از آنها مخصوص اهل قم است. خوشا به حال آنها، خوشا به حال آنها،خوشا به حال آنها.

17- امام رضا (ع): «للجنة ثمانیة ابواب فثلاثة منها لاهل قم فطوبى لهم ثم طوبى لهم.» بهشت هشت در دارد كه سه تاى آنها براى اهل قم است. خوشا به حال آنها، خوشا به حال آنها.

18- صفوان بن یحیى مى ‏گوید: روزى در خدمت امام هادى (ع) بودم كه سخن از قم و اهل آن و تمایل آنها به حضرت مهدى (ع) به میان آمد. حضرت براى آنان طلب رحمت نموده فرمود: «رضى الله عنهم. ثم قال: ان للجنة ثمانیة ابواب و واحد منها لاهل قم و هم خیار شیعتنا من بین سائر البلاد.خمر الله تعالى ولایتنا فى طینتهم.» خداوند از آنان راضى باشد. بهشت هشت در دارد و یك در،مخصوص اهل قم است. آنان از میان تمام سرزمینها بهترین شیعیان ما هستند. خداوند محبت ما را در ذات آنها قرار داده است.

19- امام جواد (ع): در نامه‏اى خطاب به على بن مهزیار اهوازى چنین مرقوم فرمود: «قد فهمت ما ذكرت من امر القمیین خلصهم الله و فرج عنهم و سررتنى بما ذكرت من ذلك و...»آنچه درباره قمى‏ ها- خداوند آنها را خالص گرداند و بر ایشان گشایش قرار دهد- یادآور شدى، متوجه شدم و با آنچه ذكر كردى، شادمانم ساختى و...

20- از قول گروهى از اهالى رى چنین روایت‏ شده: «انهم دخلوا على ابى عبد الله و قالوا:نحن من اهل الرى. فقال، مرحبا باخواننا من اهل قم. فقالوا: نحن من اهل الرى. فاعاد الكلام قالوا ذلك مرارا و اجابهم بمثل ما اجاب به اولا.فقال:ان الله حرما و هو مكة و ان للرسول (ص) حرما و هو المدینة و ان لامیر المؤمنین (ص) حرما و هو الكوفة و ان لنا حرما و هو بلدة قم و ستدفن فیها امراة من اولادى تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة.»گروهى از اهل رى بر امام صادق (ع) وارد شدند و عرض كردند:ما اهل رى هستیم.حضرت فرمود:برادران ما از قم خوش آمدند.دوباره گفتند:ما اهل رى هستیم. باز حضرت مانند اول پاسخ داد. آنان چند بار همان جمله را تكرار كردند و حضرت نیز مانند اول پاسخ فرمود. حضرت ادامه داد: خداوند حرمى دارد و آن مكه است. پیامبر (ص) حرمى دارد و آن مدینه است. امیر المؤمنین (ع) نیز حرمى دارد كه كوفه است و براى ما نیز حرمى است و آن شهر قم است.

به زودى بانویى از اولاد من به نام فاطمه در آن دفن مى‏گردد كه هر كس او را زیارت نماید بهشت‏ بر او واجب خواهد شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic