تجلی سینا
ای دل بِهَل سراچه دنیا را

ماوا نمای جنت ماوا را

پا بر بساط قرب تقدس نه

ای جان بجوی قرب تعالی را

عقل است رخش بادیه پیمایی

بگشای بند بادیه پیما را

بر اشهب براق نبی زین نه

كن برگ و ساز لیله اسرا را

احرام بند در حرم ای سالك

آن گه درآی مسجد اقصا را

در خلد رو كرامت و رضوان بین

در عرش بین تجلی ابهی را

عالم همه مظاهر و اسماءاند

در اسم بین جمال مسما را

حسن و جمال آنچه بود پیدا

حاكی است حسن مبدء اعلی را

آفاق و انفس اند همه آیات

مرآت بین و روی دل آرا را

تا شاهد جمال بیاراید

ماه آفرید و طلعت زیبا را

مهر آفرید و چهر دل افروزان

خاك آفرید و عنبر سارا را

باغ آفرید و عارض روح افزا

سرو آفرید و قامت رعنا را

لعل آفرید و باغ گل ریحان

چشم آفرید و نرگس شهلا را

تا آیت كمال پدید آرد

علم آفرید و خاطر دانا را

نیروی طبع و نفس چو دانایی

تقدیس كن خدای توانا را

ای خواجه چند كودك و نادانی

دل می نهی زخارف دنیا را

فردا زدست می رودت فرصت

امروز سازْ چاره فردا را

بر كن دل از دو روزه این دنیا

جاوید خواه دولت عقبا را

اعمال خیر دان بمثل طوبا

انداز دست شاخه طوبا را

چشم وفا چه داری از این دنیا

بگشای چشم و دیده بینا را

افكند قصر كشور قیصر را

بشكست طاق دولت كسرا را

یك ره به كاسه سر هرمز بین

یاد آر ناز و نعمت دارا را

از لوح سرنوشت سر شاهان

امروز خوان صحیفه فردا را

خواهی سعادت دو جهان مگسل

پیوند آل و عترت طاها را

بگشای چشم «موسوی» ار داری

بنگر به قم تجلی سینا را

مشكوة نور بین و فروزانش

شمع و چراغ یثرب و بطحا را

حوران خلد سرمه كنند آری

خاك مزار دختر موسی را

بانوی هشت جنت و هفت ایوان

كاویز قبّه كرده ثریا را

مرآت ذات فاطمه در گیتی

خود یادگار زهره زهرا را

معصومه اش ز عرش لقب آمد

ثانی چه بود عصمت كبرا را

سلطان هشتم است دری یكتا

وین خواهر است آن در یكتا را

گر آیتی بدان مقر دانش

بفرستد این چكامه شیوا را

از فیض آستان شما دارد

حسن بیان و منطق گویا را (1)

پاورقی:

1) گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازی، تهران، كتابفروش اسلامیه، 1352 ه.ش.، ج 1، صص 22 - 23.


آیة الله محمدحسین آیتی بیرجندی


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات